14 ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU CỦA TRƯỜNG MẦM NON VỀ VIỆC ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

14 ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU CỦA TRƯỜNG MẦM NON VỀ VIỆC ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

PhuongAnjsc giới thiệu 14 điều kiện tối thiểu của trường mầm non về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh

 2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP

 3. Hợp đồng cung cấp nguyên liệu

 4. Phiếu xét nghiệm nước:

 5. Tập huấn VSATTP

 6. Thẻ xanh khám sức khỏe của nhân viên bếp và phục vụ bữa ăn

 7. Sổ nhập nguyên khô

 8. Sổ nhập nguyên liệu tươi

 9. Sổ kiểm tra thực đơn sơ chế biến

 10. Sổ lưu mẫu.

 11. Tem lưu mẫu: quy định khối lượng, thao tác lưu.

 12. Giấy kiểm dịch động vật, thực vật

 13. Thực đơn cho trẻ

 14. Bảng kiểm tra nhiệt độ.

Viết bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến