Mastercool

Tủ giữ chai 3 cánh BC-135-30GD

Tủ giữ chai 3 cánh BC-135-30GD

Tủ giữ chai 3 cánh Model: BC-135-30GD Kt: 1350x520x900 Hệ thống làm lạnh: Quạt đối lưu/Fan Cooling Dung tích: 320 lít Nhiệt độ:...

36.179.000₫

Tủ giữ chai 2 cánh BC-90-20GD

Tủ giữ chai 2 cánh BC-90-20GD

Tủ giữ 2 cánh Model: BC-90-20GD Kt: 950x520x900 Hệ thống làm lạnh: Quạt đối lưu/Fan Cooling Dung tích: 208 lít Nhiệt độ: 0...

26.334.000₫

Tủ giữ lạnh chai 1 cánh BC-60-10GD

Tủ giữ lạnh chai 1 cánh BC-60-10GD

Tủ giữ lạnh chai 1 cánh Model: BC-60-10GD Kt: 600x520x900 Hệ thống làm lạnh: Quạt đối lưu/Fan Cooling Dung tích: 138 lít ...

18.447.000₫

Bàn lạnh 2 cánh inox (sâu 600mm) TP6-135-20SD

Bàn lạnh 2 cánh inox (sâu 600mm) TP6-135-20SD

Bàn lạnh 2 cánh inox (sâu 600mm) Model: TP6-135-20SD Kt: 1360x600x850 Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích: 228 lít Nhiệt độ:...

28.380.000₫

Bàn lạnh 3 cánh kính (sâu 600mm) TP6-180-30GD

Bàn lạnh 3 cánh kính (sâu 600mm) TP6-180-30GD

Bàn lạnh 3 cánh kính (sâu 600mm) Model: TP6-180-30GD Kt: 1795x600x850 Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích: 339 lít Nhiệt độ:...

39.974.000₫

Bàn lạnh 2 cánh kính (sâu 600mm) TP6-135-20GD

Bàn lạnh 2 cánh kính (sâu 600mm) TP6-135-20GD

Bàn lạnh 2 cánh kính (sâu 600mm) Model: TP6-135-20GD Kt: 1360x600x850 Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích: 228 lít Nhiệt độ:...

31.680.000₫

Tủ mát 2 cánh kính CP-1402 FGD-GN

Tủ mát 2 cánh kính CP-1402 FGD-GN

Tủ mát 2 cánh kính Model: CP-1402 FGD-GN Kích thước: 1340x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích:...

44.440.000₫

Tủ mát 1 cánh kính CP-701 FGD-GN

Tủ mát 1 cánh kính CP-701 FGD-GN

Tủ mát 1 cánh kính Model: CP-701 FGD-GN Kích thước: 680x810x2010 mm Dung tích: 600 lít Hệ thống...

30.096.000₫

Tủ đông 2 cánh CP-1402 FSD-GN 

Tủ đông 2 cánh CP-1402 FSD-GN 

Tủ đông 2 cánh Model: CP-1402 FSD-GN Kích thước: 1340x810x2010 Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích: 1200 lít...

45.595.000₫

Tủ đông 4 cánh 1/2 CP-1404 HSD-GN

Tủ đông 4 cánh 1/2 CP-1404 HSD-GN

Tủ đông 4 cánh 1/2 Model: CP-1404 HSD-GN Kích thước: 1340x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung...

47.784.000₫

Tủ đông 1 cánh CP-701 FSD-GN

Tủ đông 1 cánh CP-701 FSD-GN

Tủ đông 1 cánh Model: CP-701 FSD-GN Kt: 680x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích: 600...

35.575.000₫

Tủ đông 2 cánh 1/2 CP-702 HSD-GN

Tủ đông 2 cánh 1/2 CP-702 HSD-GN

Tủ đông 2 cánh 1/2 Model: CP-702 HSD-GN Kt: 680x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung...

35.849.000₫

Tủ mát 2 cánh CP-1402 FSD-GN 

Tủ mát 2 cánh CP-1402 FSD-GN 

Tủ mát 2 cánh Model: CP-1402 FSD-GN Kt: 1340x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích: 1200 lít...

40.282.000₫

Tủ mát 4 cánh 1/2 CP-1404 HSD-GN

Tủ mát 4 cánh 1/2 CP-1404 HSD-GN

Tủ mát 4 cánh 1/2 Model: CP-1404 HSD-GN Kt: 1340x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung tích:...

41.217.000₫

Tủ mát 2 cánh 1/2 CP-702 HSD-GN

Tủ mát 2 cánh 1/2 CP-702 HSD-GN

Tủ mát 2 cánh 1/2 Model: CP-702 HSD-GN Kt: 680x810x2010 mm Hệ thống làm lạnh: Fan Cooling Dung...

26.917.000₫

Hỗ trợ trực tuyến